AppStore

AppStore
Try it for FREE!

fredag 10 augusti 2012

Google följer i våra spår


Som ni alla vet så innehåller vår app 12st språk varav två är minoritetsspråk och klassade som utrotningshotade: Sydsamiska samt Romani chib.

Vi är väldigt glada över att ha haft möjligheten att bidra med spridningen av dessa språk och över att få möjliggöra spridning och bevarandet utav några av de minsta språken i världen. Vi har fått oerhört mycket positiv respons och vet hur mycket det har betytt för människor att dessa språk finns representerade i ett så modernt medium som iPhone och iPad representerar.

ett utdrag av språken i pekbok

Nu har även google insett hur viktigt språken är och är därför med och driver ett projekt med syfte att bevara och sprida de hotade språken. Vi hoppas att detta kommer att falla väl ut och att det kommer skapa broar mellan kulturer och öka samförståndet i världen.


Så, hurra för google och länge leve även de mindre språken!
     
Dn skriver om Googles satsning här
Vi väljer i detta läge att inte kommentera de uppköpsrykten av Google som florerar med annat än att vi är smickrade av uppmärksamheten.

/Overandout - primus motor